เบอร์เคลม เบอร์โทรฉุกเฉิน แจ้งอุบัติเหตุของบริษัทประกันรถยนต์
ข่าวสารทั่วไป, ข่าวสารนายหน้า

เบอร์เคลม เบอร์โทรฉุกเฉิน แจ้งอุบัติเหตุของบริษัทประกันรถยนต์

ขั้นตอนวิธีการแจ้งเคลมบริษัทประกัน

เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน หรือเหตุขัดข้อง อย่าเพิ่งตื่นตระหนก ตกใจ

ให้ติดต่อบริษัท ฟิน อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ เบอร์โทร: 091-493-9999 หรือติดต่อบริษัทประกันต้นสังกัด 

รวมเบอร์โทรเมื่อเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน แจ้งอุบัติเหตุของบริษัทประกันต่างๆ

 • กรุงเทพประกันภัย 1620 (แจ้งเหตุ 24 ชั่วโมง) หรือ 02-285-8888 กด 3 (แจ้งเคลมทั่วไป)
 • เจพีประกันภัย 02-099-0555
 • ชับบ์สามัคคีประกันภัย 02-611-4000
 • โตเกียวมารีน ประกันภัย 02-257-8000
 • ทิพยประกันภัย 02-248-0059/ 02-643-2900
 • เทเวศ 02-2670-4444 กด 1
 • ไทยวิวัฒน์ ประกันภัย 02-695-0800
 • ไทยศรี 02-039-5739
 • ธนชาติประกันภัย 02-308-9300
 • นวกิจ ประกันภัย 02-664-7777
 • นำสินประกันภัย 02-016-3333
 • มิตรแท้ประกันภัย 02-640-7777
 • เมืองไทยประกันภัย 1484
 • วิริยะประกันภัย 1557 หรือ 0-2239-1557
 • สินทรัพย์ประกันภัย 02-792-5555
 • สินมั่นคง 1596 หรือ 02-378-7000
 • อลิอันซ์ อยุธยา 1373 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • อาคเนย์ ประกันภัย 1726 หรือ 02-631-1331
 • อินทร ประกันภัย 02-642-5353 หรือ 088-819-9910
 • เอเชียประกันภัย 02-869-3399
 • เอ็มเอสไอจี 1259
 • แอกซ่าประกันภัย 02-118-8111
 • แอลเอ็มจีประกันภัย 0-2661-6000
 • ไอโออิ ประกันภัย 02-620-8000

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *