การประกันภัยรายย่อย (Micro Insurance)

สำหรับกลุ่มคนรายได้น้อย การทำประกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงมักเป็นเรื่องไกลตัว เนื่องจากเบี้ยประกันมีราคาแพง สินค้าประกันมีความซับซ้อนเข้าใจยาก และขาดความรู้ในด้านการบริหารความเสี่ยงด้วยผลิตภัณฑ์ประกัน

ปัจจุบัน สำนักงาน คปภ. ร่วมกับบริษัทประกันภัย จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ กรมธรรม์ประกันภัยรายย่อย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มคนรายได้น้อย ทั้งนี้รูปแบบของกรมธรรม์ประกันรายย่อยถูกกำหนดให้ซื้อได้คนละไม่เกิน 2 ฉบับ และกำหนดอายุผู้ซื้อกรมธรรม์อยู่ระหว่าง 20-60 ปี โดยมีคุณลักษณะเด่นๆ 4 ประการ

  1. มีราคาถูกมากเมื่อเปรียบเทียบกับกรมธรรม์ประกันภัยแบบดั้งเดิม

  2. ความคุ้มครองจำกัด ทั้งจำนวนเงินเอาประกันและระยะเวลารับประกัน

  3. หมวดหมู่ และกรอบความคุ้มครองค่อนข้างเฉพาะเจาะจง

  4. เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน

โดยกรมธรรม์ประกันภัยรายย่อย (Micro Insurance) ที่มีขายในตลาดมีหลากหลายประเภท เช่น

กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ที่อยู่อาศัยแบบประหยัดสำหรับรายย่อย

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับรายย่อย

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง (มอเตอร์ไซค์ยิ้ม)

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน แบบประหยัด

กรมธรรม์ประกันภัยท่องเที่ยวสุขใจ สำหรับรายย่อย

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับรายย่อย ไมโครพลัส

ผู้ที่สนใจ สามารถศึกษาและหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็ปไซต์ของ สำนักงาน คปภ.

https://www.oic.or.th/th/education/insurance/miscellaneous/micro