กิจกรรม อาสาสัมพันธ์

ฟินร่วมบริจาคสิ่งของกับ รร.บ้านหนองเขื่อน เพชรบุรี

ฟินร่วมบริจาคสิ่งของกับ มูลนิธิหลวงตาน้อย นนทบุรี (ผู้ยากไร้ คนพิการ)

ฟินร่วมบริจาคอุปกรณ์โควิด กับมูลนิธิเส้นด้าย

ฟินร่วมบริจาคอาหารและสิ่งของสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมกับ ช่อง3