วิสัยทัศน์

“FIN Broker” เราคือผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการประกัน เป็นโบรคเกอร์ชั้นนำของประเทศ ดูแลครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ประกันครบวงจร พร้อมช่วยแนะนำสิทธิประโยชน์สูงสุดให้กับตัวแทนและลูกค้า โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยให้ธุรกิจประกันเป็นเรื่องง่ายด้วยแนวคิด “ประกันเงินผ่อน ซื้อง่าย จ่ายสบาย” โดยมีวิสัยทัศน์ก้าวสู่ผู้นำแพลตฟอร์มดิจิทัล Insur-Tech ทั่วประเทศ

เราใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย เป็นเครื่องมือสำคัญที่เข้ามาช่วยพัฒนาให้ทำงานได้ง่าย รวดเร็ว ภายใต้การมีมาตรฐานความปลอดภัย โดยเราเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงินด้วย ทุนจดทะเบียนบริษัท 100 ล้านบาท ได้รับความไว้วางใจจากพันธมิตรบริษัทประกันภัยชั้นนำ และมีทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญพร้อมดูแลให้คำแนะนำที่ดีที่สุดให้กับตัวแทน

วิสัยทัศน์

“FIN Broker” เราคือผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการประกัน เป็นโบรคเกอร์ชั้นนำของประเทศ ดูแลครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ประกันครบวงจร พร้อมช่วยแนะนำสิทธิประโยชน์สูงสุดให้กับตัวแทนและลูกค้า โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยให้ธุรกิจประกันเป็นเรื่องง่ายด้วยแนวคิด “ประกันเงินผ่อน ซื้อง่าย จ่ายสบาย” โดยมีวิสัยทัศน์ก้าวสู่ผู้นำแพลตฟอร์มดิจิทัล Insur-Tech ทั่วประเทศ

เราใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย เป็นเครื่องมือสำคัญที่เข้ามาช่วยพัฒนาให้ทำงานได้ง่าย รวดเร็ว ภายใต้การมีมาตรฐานความปลอดภัย โดยเราเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงินด้วย ทุนจดทะเบียนบริษัท 100 ล้านบาท ได้รับความไว้วางใจจากพันธมิตรบริษัทประกันภัยชั้นนำ และมีทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญพร้อมดูแลให้คำแนะนำที่ดีที่สุดให้กับตัวแทน

ลักษณะธุรกิจ

1. กลุ่มธุรกิจประกันภัย (วินาศภัย) ได้แก่
ประกันรถยนต์ ประกันสุขภาพ ประกันการเดินทาง โดยทำตลาดกับกลุ่มตัวแทนนายหน้าประกัน ที่มีทั่วประเทศกว่า 1.5 แสนคน ให้เข้าถึง แพลตฟอร์มนายหน้าประกัน FIN Broker

2. มีแผนขยายธุรกิจกลุ่มประกันใหม่ ได้แก่
กลุ่มธุรกิจประกันชีวิต กลุ่มธุรกิจการลงทุน กลุ่มธุรกิจสินเชื่อ เพื่อเป็ฯแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมทั้งด้านการประกันและด้านการเงิน อย่างครบวงจรตอบโจทย์ได้ทุกกลุ่ม

ลักษณะธุรกิจ

1. กลุ่มธุรกิจประกันภัย (วินาศภัย) ได้แก่
ประกันรถยนต์ ประกันสุขภาพ ประกันการเดินทาง โดยทำตลาดกับกลุ่มตัวแทนนายหน้าประกัน ที่มีทั่วประเทศกว่า 1.5 แสนคน ให้เข้าถึง แพลตฟอร์มนายหน้าประกัน FIN Broker

2. มีแผนขยายธุรกิจกลุ่มประกันใหม่ ได้แก่
กลุ่มธุรกิจประกันชีวิต กลุ่มธุรกิจการลงทุน กลุ่มธุรกิจสินเชื่อ เพื่อเป็ฯแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมทั้งด้านการประกันและด้านการเงิน อย่างครบวงจรตอบโจทย์ได้ทุกกลุ่ม

จุดเด่นทางธุรกิจ Key Business

Technology

นำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือสร้างแพลตฟอร์ม ให้มีความทันสมัย ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน

Total Solution

มีผลิตภัณฑ์ประกันที่ครอบคลุม เข้าใจง่าย ซื้อง่าย ให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดเป็นสำคัญ

Guarantee

การันตีธุรกิจประกัน “ง่าย เร็ว” บริษัทมีความน่าเชื่อถือ และมีระบบความปลอดภัยด้านข้อมูลสูงสุด

Teamwork

ทีมงานเป็นคนรุ่นใหม่ มีแนวคิดใหม่ และมีความมุ่งมั่น พัฒนาระบบการทำงานของธุรกิจประกันภัย

จุดเด่นทางธุรกิจ
Key Business

Technology

นำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือสร้างแพลตฟอร์ม ให้มีความทันสมัย ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน

Total Solution

มีผลิตภัณฑ์ประกันที่ครอบคลุม เข้าใจง่าย ซื้อง่าย ให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดเป็นสำคัญ

Guarantee

การันตีธุรกิจประกัน “ง่าย เร็ว” บริษัทมีความน่าเชื่อถือ และมีระบบความปลอดภัยด้านข้อมูลสูงสุด

Teamwork

ทีมงานเป็นคนรุ่นใหม่ มีแนวคิดใหม่ และมีความมุ่งมั่น พัฒนาระบบการทำงานของธุรกิจประกันภัย

ความประทับใจ

จุดเริ่มต้นความคิดของผู้บริหาร สู่ความประทับใจ

“FIN Broker” โบรคเกอร์ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต เราคือผู้นำด้านเทคโนโลยีแพล็ตฟอร์มประกัน โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ พัฒนาแพล็ตฟอร์มการขายประกัน ให้เป็นเรื่องง่าย สะดวก และมีความปลอดภัยสำหรับลูกค้า “เชื่อมั่น ไว้ใจ ฟิน”

คุณปัญญวัฒน์ โพธิ์ศรีทอง
CEO FIN Broker

ค่านิยมองค์กร

พวกเราคือฟิน

พวกเราคือครอบครัวฟิน
ช่วยเหลือกันอย่างสร้างสรรค์ ไม่เพ่งโทษ

ลูกค้าสำคัญ

ลูกค้าสำคัญที่สุด
ทำให้ลูกค้าพึงพอใจ

ทำงานหวังผลเลิศ

คิด รับผิดชอบ ตั้งใจทำงานให้เสร็จ
ได้ผลดีและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เรียนรู้และพัฒนา

มีการเรียนรู้ วางแผน พัฒนา
เติมโตร่วมกันอย่างมีความสุข

คุณธรรม

มีคุณธรรม คิดดี ทำดี
ต่อตนเอง และส่วนรวม

ค่านิยมองค์กร

พวกเราคือฟิน

พวกเราคือครอบครัวฟิน
ช่วยเหลือกันอย่างสร้างสรรค์ ไม่เพ่งโทษ

ลูกค้าสำคัญ

ลูกค้าสำคัญที่สุด
ทำให้ลูกค้าพึงพอใจ

ทำงานหวังผลเลิศ

คิด รับผิดชอบ ตั้งใจทำงานให้เสร็จ
ได้ผลดีและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เรียนรู้และพัฒนา

มีการเรียนรู้ วางแผน พัฒนา
เติมโตร่วมกันอย่างมีความสุข

คุณธรรม

มีคุณธรรม คิดดี ทำดี
ต่อตนเอง และส่วนรวม

บริษัทประกันและพันธมิตร

ประกันวินาศภัย

ประกันชีวิต

บริษัทประกันและพันธมิตร

ประกันวินาศภัย

ประกันชีวิต