คู่มือการใช้งาน

การ Login เข้าสู่ระบบ FIN

วิธีการเช็คเบี้ย(Auto) บนแอปพลิเคชัน FIN

วิธีการเช็คเบี้ย(คีย์มือ) บนแอปพลิเคชัน FIN

การแจ้งเตือนของระบบ

วิธีดูรายงานค่าคอม

วิธีดูรายงาน สถานะการผ่อนค่างวด

วิธีดูการติดตามสถานะงาน

วิธีคีย์ข้อมูลแจ้งงานเข้าระบบฟิน

วิธีส่งเช็คเบี้ยโอนโค้ด งานใหม่