ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอน รอเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล หากหากดำเนินการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อย
ทางเจ้าหน้าที่ขออนุญาตโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบการสมัคร
และทำการจัดส่ง รหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่านให้คุณผ่านทาง SMS
ขอบคุณที่ให้ความสนใจ