รูปหน้าปกกฏระเบียบของนายหน้า
ข่าวสารนายหน้า

กฎระเบียบการทำงานของนายหน้า

คู่มือการทำงานของนายหน้า (ฟินประกันรถ)

ฟินประกันรถ ขอแจ้งกฏระเบียบการทำงานของนายหน้า ที่ส่งงานให้กับฟินประกันรถ เพื่อเป็นแนวทางและข้อปฏิบัติในการทำงาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการทำงานร่วมกัน

การสมัครสมาชิก

 1. เมื่อสมัครสมาชิกเสร็จแล้ว จะได้รับ SMS แจ้งข้อความ ชื่อและรหัสผู้ใช้งาน พร้อมกับลิ้งค์ดาวโหลดแอพพลิเคชั่น สำหรับระบบการทำงาน
 2. เข้าใช้งานได้ทางเว็บไซต์ หรือทางแอพพลิเคชั่น (FIN Broker)
 3. หากเข้าใช้งานไม่ได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแล หรือโทร091-493-9999

การเช็คราคาเบี้ย ทำใบเสนอราคาประกันภัย สามารถทำได้ 2 ช่องทาง

 1. เช็คเบี้ยทางเว็บไซต์ หรือทางแอพพลิเคชั่น (FIN Broker)
 2. เช็คเบี้ยกับทางเจ้าหน้าที่ของฟิน ที่ดูแลงานท่าน

การแจ้งงาน คีย์งาน เพื่อทำประกันภัย สามารถทำได้ 2 ช่องทาง

 1. นายหน้าคีย์งานทางเว็บไซต์ หรือทางแอพพลิเคชั่น (FIN Broker)สามารถขอคู่มือหรือคลิปวิดีโอสอนการคีย์งาน ได้จากเจ้าหน้าที่ฟิน
 2. นายหน้าส่งข้อมูลให้กับทางเจ้าหน้าที่ของฟิน ที่ดูแลงานท่านเป็นผู้ดำเนินการคีย์งานแทน (กรณีนี้ หักค่าดำเนินการคีย์งาน 1%)

การติดตามกรมธรรม์ และงานสลักหลัง สามารถทำได้ 2 ช่องทาง

 1. กดแจ้งติดตามได้ทางเว็บไซต์ หรือทางแอพพลิเคชั่น (FIN Broker)
 2. แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ของฟิน ที่ดูแลงานท่าน
 3. โทรติดตามกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลประกันภัย (091-493-9999)

การจัดส่งเอกสาร และสำเนาเอกสารต่างๆ

 1. ใบเสนอราคา , ใบคำขอ (covernote) , สำเนาใบเสร็จรับเงิน , สำเนาพรบ ,สำเนากรมธรรม์ , เลขไปรษณีย์ (บริษัทส่งให้ช่องทางออนไลน์ Email , APP FIN BROKER) ทางนายหน้า ต้องจัดส่งต่อให้กับลูกค้าเอง เพื่อเป็นหลักฐาน
 2. พรบ และกรมธรรม์ ตัวจริง บริษัทจะจัดส่งไปรษณีย์ (ลงทะเบียน ฟรี) หากต้องการด่วน EMS , Kerry คิดเพิ่ม50บาท (หักจากค่าคอมที่ได้รับ)
 3. ต้องการติดตามเอกสาร ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลงาน หรือฝ่ายจัดส่ง (091-493-9999)

การชำระเงินจ่ายค่าประกันภัย สามารถทำได้ 4 ช่องทาง

 1. โอนเงินเข้าบริษัทฟิน (โอนเต็มจำนวน หรือโอนจ่ายหักค่าคอม)
 2. โอนเงินเข้าบริษัทประกันภัย โดยตรง (กรณีนี้ต้องโอนเต็มจำนวนเท่านั้น)
 3. ตัดบัตรเครดิต กับบริษัทฟิน (หักค่าคอม 3%) หรือ บริษัทประกันภัย (ถ้ามี)
 4. กรณีผ่อนชำระค่างวด 3 งวด , 6 งวด , 10 งวด (สอบถามกับเจ้าหน้าที่ฟิน)
  เงื่อนไขเป็นไปตามแคมเปญการขาย ตารางผลตอบแทนของบริษัท
  *ส่งสลิปให้กับเจ้าหน้าที่ฟิน หรือแนบในแอพพลิเคชั่นได้เลย
  ประกาศปรับเงื่อนไขการผ่อนกับฟิน **มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
  โดยเงื่อนไขการผ่อนของกลุ่มรถทั่วไปมีดังนี้
  1. แจ้งงานคุ้มครองด่วน ถึงคุ้มครองล่วงหน้า 29 วัน
  ผ่อน 3 งวด : หารเท่ากันทุกงวด
  ผ่อน 6 งวด : งวดที่ 1 จ่าย30% ของราคารวม และ 5งวดที่เหลือหารเท่ากัน
  ผ่อน 10 งวด : งวดที่ 1 จ่าย30% ของราคารวม, งวดที่ 2 จ่าย15% ของราคารวม และ 8งวดที่เหลือหารเท่ากัน
  2. แจ้งงานคุ้มครองล่วงหน้า 30-59 วัน
  ผ่อน 3 งวด : หารเท่ากันทุกงวด
  ผ่อน 6 งวด : งวดที่ 1 จ่าย20% ของราคารวม, งวดที่ 2 จ่าย20% ของราคารวม และ 4งวดที่เหลือหารเท่ากัน
  ผ่อน 10 งวด : งวดที่ 1 จ่าย20% ของราคารวม, งวดที่ 2 จ่าย20% ของราคารวม และ 8งวดที่เหลือหารเท่ากัน
  3. แจ้งงานคุ้มครองล่วงหน้า 60 วันขึ้นไป
  ผ่อน 3 งวด : หารเท่ากันทุกงวด
  ผ่อน 6 งวด : งวดที่ 1 จ่าย15% ของราคารวม, งวดที่ 2 จ่าย15% ของราคารวม และ 4งวดที่เหลือหารเท่ากัน
  ผ่อน 10 งวด : งวดที่ 1 จ่าย15% ของราคารวม, งวดที่ 2 จ่าย15% ของราคารวม และ 8งวดที่เหลือหารเท่ากัน
  มีคำถามสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลได้เลยค่ะ

การติดตามให้ชำระเงินค่างวด

 1. บริษัทจะส่ง SMS แจ้งเตือน และมีเจ้าหน้าที่โทรติดตามกับลูกค้าหรือนายหน้า
 2. หากต้องการขยายเวลาการจ่ายชำระล่าช้า คิดค่าดำเนินการ 500 บาท/ครั้ง
 3. กรณีมีรายการค้างจ่ายค่างวด จ่ายล่าช้า (เกิน 3 รายการ) ขอหยุดรับแจ้งงานเคสใหม่ จนกว่าจะติดตามชำระ เคลียค่างวดที่เกินเข้ามาในระบบ

การเก็บประวัติการผ่อนชำระของนายหน้า

เพื่อจัดเกรดระดับนายหน้า ด้านการเงิน มีผลต่อสิทธิประโยชน์และการสนับสนุนต่างๆจากบริษัท

 1. นายหน้าประวัติ ดีมาก (A+) ไม่เคยมีประวัติผ่อนล่าช้า
 2. นายหน้าประวัติ ดี (B+) นายหน้าประวัติ เสี่ยงน้อย (C-) นายหน้าประวัติ เสี่ยงสูง (F-)

การยกเลิกกรมธรรม์ ยกเลิกทำประกันภัย

 1. หากมีการแจ้งทำประกันภัยเข้ามาแล้ว และมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงหรือขอยกเลิก โดยที่ไม่ได้เป็นความผิดพลาดของบริษัท บริษัทหักค่าดำเนินการยกเลิก 500 บาท โดนหักจากเงินที่ชำระเข้ามา เพื่อโอนเงินคืนให้กับลูกค้า
 2. หากมีการทำประกันภัย แล้วพบกว่าไม่เข้าเงื่อนไขบริษัทประกันภัย หรือทุนผิด เบี้ยผิด รอยแผลมีการรีมารค์เกินเงื่อนไข บริษัททำการยกเลิกงาน และโอนเงินคืน (ทุกวันศุกร์) หากชำระเข้ามาด้วยบัตรเครดิตและมีการยกเลิกงาน บริษัทขอหักค่ารูดบัตร (3.21%)
 3. หากเกินกำหนดชำระ 7วัน บริษัทมีความจำเป็นแจ้งยกเลิกกรมธรรม์ทันที พร้อมส่งอีเมลแจ้งนายหน้าให้รับทราบ และให้ทำการแจ้งลูกค้าทันที บริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ
 4. กรณีมียกเลิกกรมธรรม์ ที่ยังจ่ายเงินค่างวดไม่ครบ และนายหน้าได้รับค่าคอมไปแล้ว บริษัททำการเรียกคืนค่าคอมรายการนั้น ให้โอนคืนเข้าบริษัทหรือหักค่าคอมวีคถัดไป

เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน สนับสนุนการขาย บริการเสริม ของแถมต่างๆ

 • ดูจากเอกสารใบค่าคอม ตารางผลตอบแทนประจำเดือน และรายละเอียดเงื่อนไขแคมเปญให้ชัดเจน หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ฟินที่ดูแลท่าน

การจ่ายค่าคอมมิชชั่น คำแนะนำ ค่าตำแหน่ง

 1. รอบการคิดค่าคอมมิชชั่น ตัดรอบวันอังคารก่อนเที่ยง และทำจ่ายวันพฤหัสบ่าย
 2. บริษัททำจ่ายทุกสัปดาห์ หากวันพฤหัสเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ขอเลื่อนจ่ายเป็นวันศุกร์
 3. กรณีเป็นงานผ่อนชำระ บริษัทจ่ายค่าคอมให้เต็มจำนวนทันที เมื่อชำระค่างวดที่2 แล้ว
 4. ค่าแนะนำ ค่าตำแหน่ง จะได้รับเมื่อทำการชำระเงินครบทุกงวด หรือจ่ายเต็มจำนวน
 5. หากมีรายการค้างจ่ายล่าช้า เกิน7วัน บริษัทจะล็อคไม่ทำจ่ายค่าคอมในสัปดาห์นั้น จนกว่าจะติดตามให้ชำระเข้ามาหรือเคลียจบ และจะรวมยอดทำจ่ายในสัปดาห์ถัดไป

การแจ้งยกเลิกสัญญานายหน้า

            หากตรวจสอบพบการกระทำที่สุ่มเสี่ยง ส่อแววทุจริต โดยมิชอบด้วยกฏหมาย หรือการปฏิบัติตน ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขบริษัท หรือทำให้บริษัทมีความเสี่ยงใดๆทุกกรณี ตามบริษัทพิจารณาสมควร

             บริษัทขอแจ้งยกเลิกสัญญานายหน้าทันที และหากมีงานที่ค้างชำระหรืองานอื่นใด นายหน้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบตามเงื่อนไขให้งานเรียบร้อย บริษัทมีสิทธิ์เรียกร้องความเสียหายทุกกรณี

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานร่วมกัน ยึดถือปฏิบัติการข้อบังคับดังกล่าว
หากมีการเปลี่ยนแปลง พัฒนาแก้ไขข้อบังคับต่างๆ บริษัทจะรีบแจ้งให้ทราบทันที
สอบถาม แนะนำ ร้องเรียน ได้ที่เบอร์ติดต่อ 091-493-9999

ดาวน์โหลดเอกสาร:คู่มือการทำงานของนายหน้า

 

สมัครเลย

แจ้งเพื่อโปรดทราบ

นาย ปัญญวัฒน์ โพธิ์ศรีทอง

บริษัท ฟิน อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *